NAKLADATELSTVÍ OSTROV

 
 

 

Nakladatelství Ostrov vzniklo v roce 1991. Od počátku se zaměřilo na literaturu faktu a dobrodružnou literaturu pro děti a mládež. V literatuře faktu se dominantně věnuje našemu zahraničnímu odboji za druhé světové války. Vydávání edice Dálky s dobrodružnými tituly pro mládež však muselo být ukončeno v návaznosti na přechod cílových věkových skupin k jiným zájmům a zálibám při využití volného času. Ovšem tématika dobrodružství pro mládež zůstala alespoň v podpoře aktivit souvisejících zejména s dílem Jaroslava Foglara. Nakladatelství např. vydalo vzpomínkovou knihu Ivana Makáska „Kluci z Dakoty“ (příběhy z období ilegálního skautingu 1958–1968), rozsáhlé faktografické dílo Jiřího Zachariáše „Stoletý hoch od Bobří řeky“ vydané v roce 2007 ke stému výročí narození spisovatele spolu s nově textově i graficky upraveným proslulým Zápisníkem 13 bobříků (nakladatelství rovněž významně aktivně podpořilo uspořádání výstavy k uvedenému výročí J. Foglara, která byla otevřena v Muzeu hlavního města Prahy).


Literatura faktu s tématy účasti československých vojáků v zahraničí za druhé světové války se týká západního i východního odboje. V západní účasti pak převládá literárně zpracovaný podíl našich letců, zejména v RAF. Nakladatelství postupně a přednostně rovněž vydává díla generála Františka Fajtla.

 
V produkci nakladatelství se objevují i další tematické oblasti, např. regionální publikace jako populárně historická ohlédnutí (mj. „Tváře Jestřebích hor“, „Poděbrady – město mého srdce“, „Zábava a slavnosti staré Prahy“) nebo knihy vzniklé na základě kontaktů s umělci (např. s fotografem Františkem Dostálem nebo ak. malířem Karlem Frantou).